Forfatteren

Maria Kjær-Madsen, sorgens dæmonermaria kjær-madsen, tavshedens mrøke